25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Telefony komórkowe
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników MOTOROLA W377Dzięki nieocenionej bazie danych, 1666 opinii o Telefony komórkowe MOTOROLA W377, Diplotop porównuje Telefony komórkowe MOTOROLA W377 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla MOTOROLA W377.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Telefony komórkowe - MOTOROLA
Najlepsze produkty Telefony komórkowe - MOTOROLA
Lista marek i producentów
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Znajdź najlepsze produkty
Telefony komórkowe
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze MP3
Słuchawki Bluetooth
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o MOTOROLA W377

Użytkownicy MOTOROLA W377 uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Możesz zajrzeć na forum MOTOROLA W377 aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Produkt jest uważany za wartościowy dzięki swojej cenie Możesz pobrać instrukcję dla MOTOROLA W377 aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
hellomoto. com Niektóre funkcje telefonu komórkowego s uzale nione od mo liwo ci i ustawie sieci lokalnego operatora. Ponadto, niektóre funkcje mog nie by aktywowane przez danego operatora lub ustawienia sieci danego operatora mog ogranicza dzia anie tych funkcji. W celu uzyskania informacji na temat dost pno ci i dzia ania poszczególnych funkcji nale y zawsze zwraca si do operatora sieci. Wszystkie funkcje, opisy ich dzia ania oraz inne dane dotycz ce produktu, a tak e informacje zawarte w tym podr czniku u ytkownika, oparte s na najnowszych dost pnych informacjach i uwa ane s za prawdziwe w momencie ich drukowania. Firma Motorola zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub modyfikowania informacji lub danych technicznych bez uprzedzenia i bez adnych zobowi za. Przestroga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w telefonie bez wyra nej aprobaty firmy Motorola pozbawi u ytkownika prawa do korzystania z telefonu. Informacje o prawie autorskim dotycz cym oprogramowania Produkty firmy Motorola opisane w tym podr czniku mog obejmowa oprogramowanie firmy Motorola lub firm-trzecich chronione przez prawo autorskie, umieszczone w pami ci pó przewodnikowej lub na innych mediach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zastrzega pewne wy czne prawa do oprogramowania chronionego prawami autorskimi dla firmy Motorola i innych firm-trzecich sprzedaj cych oprogramowanie, takie jak wy czne prawo do sprzeda y lub powielania oprogramowania chronionego prawami autorskimi. W konsekwencji wszelkie oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest zawarte w produktach firmy Motorola, nie mo e by modyfikowane, poddawane odtwarzaniu kodu ród owego, sprzedawane ani powielane w adnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy W377 jest łatwy w użyciu?

1666 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MOTOROLA W377 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

63255074144209157209225156354
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.67
= 2.75

Przeciętny wynik wynosi 6.67, a średnia różnica 2.75.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy W377 jest bardzo wydajny?

1666 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że MOTOROLA W377 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

57377380142233211228196127282
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.33
= 2.70

Przeciętny wynik wynosi 6.33, a średnia różnica 2.7.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy W377 jest solidny i wytrzymały?

1666 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz MOTOROLA W377 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

53234469133192184208240168352
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.80
= 2.66

Przeciętny wynik wynosi 6.8, a średnia różnica 2.66.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy W377 ma dobry stosunek ceny do jakości?

1666 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

107204662132177172195232155368
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.63
= 2.91

Przeciętny wynik wynosi 6.63, a średnia różnica 2.91.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.