25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Telefony komórkowe
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników NOKIA 8800 GOLD ARTEDzięki nieocenionej bazie danych, 8 opinii o Telefony komórkowe NOKIA 8800 GOLD ARTE, Diplotop porównuje Telefony komórkowe NOKIA 8800 GOLD ARTE z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla NOKIA 8800 GOLD ARTE.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Telefony komórkowe - NOKIA
Najlepsze produkty Telefony komórkowe - NOKIA
Lista marek i producentów
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Znajdź najlepsze produkty
Telefony komórkowe
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze MP3
Słuchawki Bluetooth
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o NOKIA 8800 GOLD ARTE

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi NOKIA 8800 GOLD ARTE jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Możesz zajrzeć na forum NOKIA 8800 GOLD ARTE aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Możesz pobrać instrukcję dla NOKIA 8800 GOLD ARTE aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Prowadz±c samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeñstwo na drodze. ZAK£ÓCENIA Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na zak³ócenia, które z kolei mog± wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ. OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTÊPIE Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz urz±dzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, w sk³adzie paliw, chemikaliów i w obszarze robót strzelniczych. PROFESJONALNY SERWIS Instalowaæ i naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany personel. BATERIE I AKCESORIA U¿ywaj jedynie zatwierdzonych do u¿ytku baterii i akcesoriów. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów. WODOODPORNO¦Æ To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±. 6 BEZPIECZEÑSTWO Informacje ogólne Pomocne wskazówki Zanim oddasz telefon do serwisu P: Co mogê zrobiæ, aby rozwi±zaæ problem z dzia³aniem mojego telefonu? O: Spróbuj wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci: · Wy³±cz telefon, a nastêpnie wyjmij bateriê i zainstaluj j± ponownie. · Przywróæ ustawienia fabryczne. Wybierz Menu > Ustawienia > Przywr. Opisy i numery zapisane w menu Kontakty nie zostan± usuniête. · Je¶li dostêpne jest uaktualnienie telefonu, zainstaluj je za pomoc± programu Nokia Software Updater. Odwied¼ witrynê www. nokia. com/softwareupdate lub lokaln± witrynê firmy Nokia. Po³±czenie Bluetooth P: Dlaczego nie mogê znale¼æ urz±dzenia Bluetooth? O: Spróbuj wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci: · Sprawd¼, czy oba urz±dzenia maj± w³±czon± funkcjê Bluetooth. · Sprawd¼, czy odleg³o¶æ miêdzy urz±dzeniami nie przekracza 10 metrów i czy miêdzy urz±dzeniami nie ma ¶cian lub innych przeszkód. · Sprawd¼, czy drugie urz±dzenie nie ma w³±czonego trybu ,,Ukryte". · Sprawd¼, czy oba urz±dzenia s± ze sob± kompatybilne...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 8800 GOLD ARTE jest łatwy w użyciu?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że NOKIA 8800 GOLD ARTE jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00011200013
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 2.83

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 2.83.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 8800 GOLD ARTE jest bardzo wydajny?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że NOKIA 8800 GOLD ARTE jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00002200013
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.13
= 2.67

Przeciętny wynik wynosi 7.13, a średnia różnica 2.67.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 8800 GOLD ARTE jest solidny i wytrzymały?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz NOKIA 8800 GOLD ARTE jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00003100013
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 2.78

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 2.78.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 8800 GOLD ARTE ma dobry stosunek ceny do jakości?

8 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00101110013
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 2.96

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 2.96.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.